Naistenlinja ja naistenpäivän kampanja 2024

Me olemme naisten puolella, väkivaltaa vastaan. Lahjoitamme 10% naistenpäivän myyntituotosta väkivaltaa kokevien naisten ja tyttöjen hyväksi Naisten Linjan kautta.

Näin Naisten Linja auttaa

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava kansallinen ihmisoikeusongelma. Joka kolmas nainen Suomessa on kokenut väkivaltaa nykyisessä tai aiemmassa parisuhteessaan. Naisten Linja auttaa väkivaltaa kokevia naisia ja tyttöjä sekä heidän läheisiään. Naisten Linjan auttava puhelin numerossa 0800 02400 on avoinna arkisin klo 16-20. Chatin kautta tukea on tarjolla tiistaisin ja torstaisin klo 16-20. Lisäksi Naisten Linja tarjoaa vertaistukiryhmiä kasvokkain Helsingissä ja valtakunnallisesti verkossa. Palvelut ovat anonyymeja ja maksuttomia. Yhteyttä voi ja kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä, heti kun huoli väkivallasta on herännyt.

Väkivaltaa kokeville mahdollisimman aikaisin saatu apu on kirjaimellisesti elintärkeää. Naistenpäivänä kertyvät lahjoitusvarat ohjataan Naisten Linjan päivystyspalveluiden ylläpitoon ja laajentamiseen. Niiden avulla varmistetaan, ettei yksikään satutettu jää yksin.

Naisten Linjan työtä voi auttaa myös suoraan lahjoittamalla. Näin saat apusi perille:
- Tee kertalahjoitus tai aloita kuukausilahjoittaminen osoitteessa lahjoita.naistenlinja.fi
- Tee kertalahjoitus MobilePaylla keräysnumeroon 22241
(Naisten Linjan keräyslupa RA/2022/1505)

Naisiin kohdistuva väkivalta Suomessa

Suomessa joka kolmas nainen on kokenut parisuhteessa fyysistä väkivaltaa, sen uhkaa tai seksuaaliväkivaltaa. 2010-luvulla maassamme on kuollut joka vuosi keskimäärin 15 naista parisuhdeväkivallan seurauksena.

Olemme yksi EU:n väkivaltaisimpia maita naisille. Väkivalta ei ole rikos vain yksittäistä naista kohtaan. Se vie pohjaa tasa-arvon kehitykseltä ja koko yhteiskunnan demokratialta. Väkivallan hinta yksilölle ja yhteiskunnalle on äärimmäisen kova.

Suomi on sitoutunut noudattamaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttuvia ihmisoikeussopimuksia. Sitoumuksista huolimatta osa velvoitteista ja tavoitteista jää toteutumatta.

Tarvitsemme lisää resursseja väkivaltatyöhön, ehkäisevään työhön sekä matalan kynnyksen palveluihin.

Keskeisiä lukuja:

⦁ Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille.
⦁ Suomessa naisista yli puolet (57%) on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua.
⦁ Parisuhteessa fyysistä väkivaltaa, fyysisen väkivallan uhkaa tai seksuaaliväkivaltaa on kokenut joka kolmas (33,7 %) nainen.
⦁ Puolet suomalaisnaisista on kokenut parisuhteessa henkistä väkivaltaa.
⦁ 29,7 prosenttia on kokenut vainoa elämänsä aikana
⦁ Joka kuudes nainen on joutunut raiskauksen uhriksi.
⦁ Naiset kokevat miehiä useammin sekä vakavaa että toistuvaa väkivaltaa.
Lähde: Tilastokeskus 2023

Väkivalta parisuhteessa

Väkivalta hiipii suhteeseen pikkuhiljaa ja lisääntyy vähitellen. Se voi etenkin aluksi olla niin hienovaraista, että sitä on vaikea tunnistaa. Ennen kuin fyysinen väkivalta alkaa, väkivallan tekijä on usein käyttänyt henkistä väkivaltaa murentaakseen kumppaninsa itsetunnon. Väkivallan tekijä on saattanut aluksi esimerkiksi rajoittaa kumppaninsa tapaamisia, pienentää hänen elinpiiriään ja hiljalleen murtaa hänen uskonsa omiin kykyihinsä.

Ajan kuluessa väkivallan määrä suhteessa lisääntyy ja raaistuu. Äärimmillään väkivaltainen parisuhde on täydellistä kontrollointia, henkistä kidutusta ja hengenvaarallista piinaa.

Lähisuhdeväkivallan todellisuus näkyy Naisten Linjalle tulevissa puheluissa. Vuonna 2023 Naisten Linjalle soittaneista naisista 31 % kertoi väkivallan olevan akuutisti läsnä heidän jokapäiväisessä elämässään. Viimeisen kuukauden sisällä väkivaltaa oli kokenut 57 prosenttia soittajista. Väkivallan tekijä oli tyypillisesti mies (75 %) ja kokijan nykyinen tai entinen kumppani (72 %). Yleisimmät puheluissa esiin nousseet väkivallan muodot olivat henkinen väkivalta, fyysinen väkivalta ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Soittajien kokema väkivalta oli usein pitkäkestoista. 45 prosenttia naisista kertoi väkivallan jatkuneen vähintään vuoden ja 16 prosenttia oli joutunut kokemaan väkivaltaa yli vuosikymmenen.

Väkivaltaisesta suhteesta lähteminen on pitkä prosessi ja suuri elämänmuutos, joka ei tapahdu hetkessä. Se on usein myös väkivaltaisen suhteen vaarallisin hetki. Mitä pidempään väkivalta on jatkunut, sitä vaikeampi siitä on irrottautua. Väkivallan seurauksena kokijan päätöksentekokyky, voimavarat ja itsetunto ovat saattaneet heikentyä niin, että suhteesta lähteminen tuntuu ylivoimaiselta. Lisäksi eroaminen ja sen mahdolliset seuraukset voivat pelottaa. Yhteiset lapset, taloudellinen tilanne tai yhteiset sosiaaliset verkostot voivat myös vaikeuttaa tai hidastaa irrottautumisen prosessia. Valitettavan usein väkivalta jatkuu myös eron jälkeen.

Toipuminen alkaa salaisuuden jakamisesta. Siksi Naisten Linja haluaa olla valmiina kuulemaan, uskomaan ja tukemaan jokaista väkivaltaa tai sen uhkaa kokenutta naista ja tyttöä sekä heidän läheisiään.

Lisätietoa:
www.naistenlinja.fi

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.

Kaikki kultakorut

Kaikki hopeakorut